บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด ให้บริการบุคลากรพนักงาน รักษาความปลอดภัย หรือว่า รปภ. และ ยาม ที่เรามักจะคุ้นเคยกันดีนั้นเอง สำหรับดูแลด้านความปลอดภัยที่มีความชำนาญการโดยเฉพาะ เราเป็น บริษัทรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันให้บริการดูแลผู้ประกอบการพื้นที่ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สำหรับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และหน้าที่ต่างๆ ในสถานประกอบการเช่น บริษัท, สถานที่ราชการ, ห้างสรรพสินค้า, สถานที่จอดรถ, ร้านค้าร้านอาหาร, โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก, หมู่บ้าน, คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเมนท์, โรงงานอุตสาหกรรม, โกดังสินค้า, และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการ

บริษัทรักษาความปลอดภัย ของเรามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทางบริษัทจะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสถานประกอบการ และเพื่อสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เรามุ่งเน้นพนักงานที่มีความซื่อสัตย์ อดทน สุภาพเรียบร้อย พร้อมกับสภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เคยมีประวัติคดีซึ่งทำการตรวจสอบประวัติผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย ของทางเราจะดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของท่านเป็นอย่างดี ทำให้ท่านมั่นใจกับการบริการ รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ทางบริษัทมีมาตรฐานการรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขของทางบริษัท ทำให้เจ้าของกิจการมั่นใจในคุณภาพได้ยิ่งขึ้น สำหรับหน้าที่การดูแลรักษาความปลอดภัยขอให้เป็นหน้าที่ของเรา บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด

Leave a Reply