ฝึกการใช้ตะบองทางยุทธวิธี

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนาย จะมีอาวุธประจำกายคือกระบอง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการตรวจค้น การจับกุม การใช้กระบอง เป็นไปอย่างถูกวิธี บริษัทจึงจัดให้มีการอบรมการใช้ตะบองทางยุทธวิธี ซึ่งในการอบรมเน้นหลักการใช้กระบองที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง.

Leave a Reply