ฝึกอบรมการใช้กุญแจมือ

การฝึกอบรมการใช้กุญแจมือถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานด้านรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมกุญแจมืออย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม นอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับการอบรมในด้านกฏหมายที่จำเป็นในการเข้าควบคุมโดยกุญแจมือ เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตและอำนาจในการใส่กุญแจมือ.

You may also like...

Leave a Reply