รปภ.ตรวจค้นรถ

ยุทธวิธีการตรวจค้นรถ ตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในยานพาหนะ ในบริเวณหรือสถานที่ของความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับป้องกันเหตุร้าย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะกระทำตามกฏหมายกำหนด มิให้ผู้ถูกตรวจค้นรู้สึกอึดอัด หรือถูกมองในแง่ร้าย.

You may also like...

Leave a Reply