อบรมจับกุมบุคคล

บริษัทจัดให้มีการอบรมการจับกุมบุคคลให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกท่าน ซึ่งในการปฎิบัติงานจริงอาจมีเหตุที่ต้องทำการจับกุม อาทิ

  • เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในสถานที่ความรับผิดชอบ
  • มีการเข้ามาซ่อนตัวของผู้กระทำความผิดในสถานที่ความรับผิดชอบ
  • เมื่อมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ช่วยจับกุม

You may also like...

Leave a Reply