อบรมบุคคลมือเปล่า

การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ถือเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติหน้าที่.

Leave a Reply