เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด (G S Security Guard Co.,Ltd.) เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย   ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการบุคลากรเกี่ยวกับงานด้านบริการรักษาความปลอดภัย (Security Guard)        โดยจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.๒๕๕๘        พร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์และคุณวุฒิ  ในด้านการรักษาความปลอดภัยจากหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ  นักบริหารธุรกิจ  นักวิชาการ  นักกฎหมาย/ทนายความ  ตำรวจ  ทหาร พยาบาล  ปภ.และพลเรือน  เพื่อบูรณาการสหวิชาชีพต่างๆ นำมาวางแผน  จัดวางระบบ  ยกระดับมาตรฐานงานด้านรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีศักยภาพ   มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเท่าทันสังคมที่เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน  ตามหลักวิชาการสมัยใหม่อย่างสม่ำเสมอ.

บริษัทรักษาความปลอดภัย จี เอส จำกัด (G S Security Guard Co.,Ltd.) เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย  ที่มีการเดินหน้าพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยอย่างยั่งยืน  มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพเยี่ยม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการบริการที่หลากหลายครบวงจร   อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผสมผสานระหว่างอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  เราพร้อมที่จะรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   บริษัท   ห้างร้าน  โรงงานอุตสาหกรรม   โรงแรม   คอนโด   อพาร์ทเมนท์   หมู่บ้าน  อาคารชุด   ธนาคาร  สถาบันการศึกษา   สถานที่ราชการและอื่นๆ ทุกประเภท   เป็นต้น.