Category: ประจำหน่วยงาน

รปภ.ประจำหน่วยงาน_970 0

รปภ.ประจำหน่วยงาน

บริการรักษาความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อยู่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัยอย่างสูง ซื่อสัตย์ อดทน ตรงเวลา รับประกันความเสียหาย. มีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด.